I helgen träffades representanter för Nordens sjuksköterskstudenter i Stockholm. Mötet handlade om hur utbildningarna ser ut och fungerar i de olika länderna.

Mellan Norge, Danmark, Finland och Sverige finns stor samsyn i en fråga och det är det varierande innehållet i undervisningen.

– Utan att universiteten förlorar sin unika kompetens behöver utbildningarna bli mer likvärdiga i den grundläggande utbildningen, säger Sara Both, ordförande för den nystartade svenska organisationen Vårdförbundet student.

Hon upplever själv att hon som student på sjuksköterskeprogrammet i Umeå får för lite farmakologi i utbildningen för att kunna känna sig säker. Ändå kommer hon att gå ut med samma legitimation som en student från ett annat universitet med mer farmakologi i utbildningen.

Olika förutsättningar

Tuuli Oinonen från den finska organisationen för sjuksköterskestudenter berättar att studenter på vissa sjuksköterskeutbildningar i Finland får klara sig mycket själva, medans andra får betydligt mer lärarledd undervisning.

– Detta gör att det blir stor skillnad på kvaliteten på utbildningen, säger hon.

Även kvaliteten på praktikplatserna varierar stort i samtliga länder, enligt de nordiska studentrepresentanterna. Detta leder till att studenter lämnar utbildningen med olika kunskapsnivåer och säkerhet i de praktiska momenten, men med samma legitimation.

Skickar en uppmaning

Diskussionen under studentmötet mynnade ut i en skrivelse till Sjuksköterskors samarbete i Norden, SSN, där bland annat Vårdförbundet finns representerat. Där uppmanar studenterna de stora fack- och yrkesorganisationerna att ta reda på vad nyutbildade sjuksköterskor faktiskt kan.

– Varje land bör ta reda på vilka kunskaper som finns bland studenter. Ytterst är det en fråga om patientsäkerhet, säger Sara Both.