Att driva dirigeringen av ambulanser i egen regi förordas av en utredning som landstingen i Uppsala, Sörmland och Västmanland låtit göra. Alternativet är en ny upphandling. Inom de närmaste veckorna tas besluten, där landstingen kan komma att ta över verksamheten från SOS Alarm.

– Det är viktigt att dirigeringen sköts av sjukvårdsutbildad personal, som kan göra rätt bedömningar. Vårdkedjan börjar vid den första telefonkontakten. Det uppnår vi genom att driva verksamheten i egen regi, säger Nina Lagh, moderat landstingsråd i Uppsala.

Ambulansdirigeringen kan komma att organiseras mellan de tre landstingen gemensamt, för att minska sårbarheten. Även andra landsting har möjlighet att ansluta sig.

SOS Alarm har skött ambulansdirigeringen sedan december 2014, som en mellanlösning från landstingens sida efter en rättstvist med Medhelp. Avtalet med SOS Alarm går ut den 31 maj 2015.