Det senaste halvåret har sjukhusen i Borås, Gävle, Stockholm, Uppsala och Växjö haft lokala utbrott av VRE, vankomycinresistenta enterokocker. Värst drabbat är sjukhuset i Gävle med 200 fall medan de övriga har haft mindre än 10 per sjukhus.

Att bakterien förekommer på så många platser inom sjukvården tyder på att det behövs åtgärder för att stoppa smittspridning, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. Enkelrum och tillräcklig bemanning, städning och desinficering är några exempel, utöver att de basala hygienrutinerna följs. Antibiotikaanvändningen behöver också ses över för att motverka resistens.