Ann-Christin Stenqvist är doktorand vid institutionen för Klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet. På fredag lägger hon fram sin avhandling om den viktiga roll som de så kallade exosomerna har för att beskydda fostret under graviditeten.

Exosomer är små membranomgivna bubblor som bildas och skickas ut av de flesta olika celltyper i kroppen. De förmedlar kommunikation mellan olika celler utan att cellerna behöver komma i närkontakt med varandra.

Signalmolekyler

Moderkakan frisätter exosomer med flera olika signalmolekyler på sin yta som förhindrar angrepp av mammans immunceller. Olika molekyler har olika uppgifter för att hindra att fostret attackeras av mammans immunförsvar.

Den högsta koncentrationen av immundämpande bubblor i mammans blod finns kring moderkakan och fostret där behovet av immundämpning är som starkast. Koncentrationen av bubblor avtar sedan ju längre ut i kroppen man kommer där immunförsvaret måste fungera normalt för att kunna ta hand om infektioner.

Ökar kunskapen

– Att förstå hur immuntoleransen av fostret fungerar vid normal graviditet är en förutsättning för att förstå orsakerna till tillstånd som infertilitet, upprepade missfall och havandeskapsförgiftning, men också för att kunna utveckla nya behandlingsmetoder. Kroppens immunologiska tolerans mot fostret och kunskaper om hur man reglerar moderns immunsystem under graviditet är också värdefulla och tillämpbara inom exempelvis organtransplantation, cancerdiagnostik och behandling, säger Ann-Christin Stenqvist i ett pressmeddelande.