Det vanliga är att patienten får muntlig information vid besöket hos läkaren eller sjuksköterskan på vårdcentralen. Men i Örebrolandstinget får de nu i stället med sig ett informationskort när de går hem.

Stöd för minnet

Eftersom det är lätt att glömma vad läkaren eller sjuksköterskan har sagt, innehåller kortet den information som patienten behöver. Det kan vara uppgifter om när han eller hon kommer att få svar på prover, om remiss är skickad och vart, ändrade läkemedelsordinationer eller om patienten kommer att kallas till återbesök.

En trygghet

Kortet har under vintern testats på två vårdcentraler. Björn Strandell, som är distriktsläkare på en av dem, säger att kom i håg-kortet är en trygghet både för patienten och läkaren. Under våren kommer alla landstingsdrivna vårdcentraler i Örebro att erbjuda patienterna ett informationskort.