Det har tidigare inte varit möjligt att behandla kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) hos bland andra patienter med avancerad leverskada eller andra sjukdomar.

Men nu går utvecklingen av nya läkemedel mot HCV snabbt och det är möjligt att stoppa utvecklingen av de leverskador som infektionen orsakar. Risken för allvarliga komplikationer hos dem som har skrumplever kommer därmed också att minska.

Läkemedelsverket kommer i juni i år, 2014, att publicera uppdaterade behandlingsrekommendationer på verkets webbplats.