Mjältbrand är en allvarlig infektionssjukdom och de personer som kan ha utsatts för smitta gjorde det i samband med att fyra containrar med klövmjöl från Indien lossades i Göteborgs hamn. Då en av containrarna öppnades ramlade ett antal påsar ner och sprack så det dammade.

Gränskontrollveterinären och andra som stod precis där säckarna sprack andades in stora mängder mjöl och blev kraftigt exponerade. Som en försiktighetsåtgärd togs prover på klövmjölet, som används som gödning på åkrar, och sändes till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

– De första analyserna kan inte utesluta att det rör sig om mjältbrand, men det behöver inte vara det. Mjältbrand är väldigt farligt för människor, men vi har inte haft några fall i Sverige sedan 1965. Kor kan ibland smittas eftersom sporerna kan överleva väldigt länge i jord, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog till tidningen GT.

De utsatta har fått en antibiotikakur och som en försiktighetsåtgärd har också kläderna eldats upp.

I mitten av nästa vecka beräknas proverna vara färdiganalyserade. Containern är inlåst på en bearbetningsanläggning och kommer att förstöras om den innehåller mjältbrand.