Motiverande samtal, MI, har prövats för att ändra matvanor och förbättra människors motionsvanor. Men nu visar en utländsk rapport, som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har sammanfattat och kommenterat, att det inte finns något vetenskapligt stöd för det.

I Sverige används MI ofta tillsammans med andra metoder, som recept på fysisk aktivitet, men eventuella effekter av en sådan kombination har man inte bedömt i rapporten.