Det är Svensk sjuksköterskeförening som har gjort en ny översättning av ICN:s etiska kod för sjuksköterskor som reviderades 2012.

Översättningen till svenska är så nära det engelska originalet som möjligt samtidigt som texten är anpassad till svenska förhållanden.

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik och är indelad i fyra huvudområden.

  • Sjuksköterskan och allmänheten
  • Sjuksköterskan och yrkesutövningen
  • Sjuksköterskan och professionen
  • Sjuksköterskan och medarbetare

I den reviderade versionen finns det nya stycken till exempel i avsnittet om Sjuksköterskan och allmänheten:

"Sjuksköterskan uppvisar professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet."