En markör i blodet som visar på allvarlig malaria hos barn har identifierats av forskare vid KTH och Karolinska institutet. Förhoppningen är att de barn som behöver i framtiden kan hållas kvar för vård och övervakning, i stället för att skickas hem med en ibland för enkel behandling.

– Fram till i dag har man inte vetat vilka patienter som riskerar att utveckla en farligare variant av malaria, säger Peter Nilsson, professor vid KTH.

Proteiner i blodet

I blodet hos malariasmittade barn har proteiner som kan särskilja svårare former av malaria hittats. Forskarna valde att titta på mänskliga proteiner. Tidigare har främst malariaparasitens egna proteiner studerats.

– Resultatet tyder på att muskelvävnad bryts ner hos patienter med framför allt cerebral malaria, som är den allvarligaste formen. Det sker inte hos patienter med lättare varianter av sjukdomen. Muskelsönderfallet sker innan patienter hamnar i det allvarliga läget med koma.

Planerar fler studier

Forskningsresultatet kan landa i verkligheten relativt snart.

– Läkarna tar blodprov redan i dag. Det behövs inget godkännande från hälsovårdsmyndigheter för att analysera ytterligare några proteiner. Vi planerar att utöka studien till fler malariadrabbade regioner, säger Peter Nilsson.