En inspektion på Södersjukhuset som miljöförvaltningen har gjort visar att livsmedelslagstiftningen inte följs. På flera avdelningar går det inte att laga eller värma mat i personalrummet och därför används i stället mottagningarnas kök. Men det ökar risken för spridning av infektioner markant eftersom personalen ofta kommer direkt från någon patient till köket utan att byta kläder innan.

Dessutom försvårar det möjligheten för de köksansvariga att hålla rent.

"Det är ert ansvar att se till att ni följer reglerna. Vi kommer att granska områdena med avvikelser igen, vid nästa ordinarie kontroll", skriver miljöförvaltningen i sitt brev till Södersjukhuset.