Öppenvårdsförsäljningen av antibiotikarecept minskade med åtta procent i riket under perioden oktober 2013–juli 2014 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, enligt den senaste rapporten från Folkhälsomyndigheten.

– Det har gått ner kontinuerligt under åren 2011–2014. Det var trögt i början, men en bidragande faktor har varit möjligheten för förskrivarna att ta del av och reflektera över sina egna förskrivningsmönster, säger Eva Estling, ansvarig för patientsäkerhetsfrågor på Sveriges Kommuner och landsting, enligt Läkartidningen.

Stockholm är fortfarande det landsting som skriver ut flest recept per invånare. Där gick förskrivningen ner från 319 till 297 recept per invånare under perioden, en minskning med sju rocent.  Redan 2011 hade Stockholm den högsta förskrivningen i landet, 413 recept.

Lägst förskrivning har Västerbotten, 217 recept per 1 000 invånare, en minskning med fem procent.