Hjärt-lungfonden har jämfört hur många som dog i kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol, 1999 och 2013.

Under 15-årsperioden ökade dödligheten med 13 procent.

Men det är stora skillnader mellan män och kvinnor. Bland kvinnorna dog hela 40 procent fler 2013 jämfört med 1999. Bland männen minskade dödligheten med 8 procent.

– Dödligheten i kol går åt fel håll. Vi behöver satsa på forskningen för att vända trenden, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-lungfonden.

Minst en halv miljoner svenska uppskattas ha kol, men många vet inte om det. Bara var femte får en diagnos.

Av okänd anledning utvecklar kvinnor lättare kol och de drabbas i regel också hårdare än män av sjukdomen.

– En viktig utmaning för forskningen är att utveckla metoder som skyddar alla dem som riskerar att drabbas av kol, säger Staffan Josephson.