Ambulanspersonalen i Skåne som var på plats under helgens demonstration i Limhamn blev inte angripna av några demonstranter. Det bekräftar Tomas Nyman, sjuksköterska och områdeschef på ambulansen i Skåne.

– Överlag måste jag nog säga att ambulanspersonalen här är förskonade från hot och angrepp, säger han.

Som en förklaring till sitt agerande under demonstrationen skrev polisen på sin hemsida att både poliser och ambulanspersonal blev angripna av våldsverkare. Men det stämmer alltså inte, och polisen beskriver nu formuleringen som "ett olyckligt misstag". Det borde ha stått "hårt ansatt".

Var inte utsatta

Tomas Nyman säger dock att demonstrationen inte innebar något som gjorde att ambulanspersonalen blev utsatt. Han säger också att demonstrationen inte föranledde några extra resurser från ambulansens sida.

Har ni några rutiner eller riktlinjer för hur ni ska agera vid en demonstration?

– Nej, bara om vi får vetskap om att något särskilt har hänt.

Saknar rutiner

Rickard Uppenberg, ambulanssjuksköterska och huvudskyddsombud i Skåne är kritisk till att inte bättre rutiner finns.

– Ledningen i Region Skåne planerar förstås vilka insatser som ska sättas in vid en demonstration med förväntade sammandrabbningar, men den informationen sipprar inte ner till mig som huvudskyddsombud. Jag skulle till exempel vilja veta hur det är med skyddsutrustning och om det finns risk för att vår personal kan komma till skada, säger han.

Huvudskyddsombudet tycker att Region Skåne har brustit i planeringen.

– Det verkar som om ambulansansvariga i regionen har blivit tagna på sängen av det som inträffade. Man borde ha satt in mer resurser – om inte annat när man får veta att demonstrationen blir större än väntat, säger Rickard Uppenberg.