Ungdomsmottagningen, Hälsoteket och skolan i Angered i Västra Götaland är några av dem som samarbetar för att förbättra unga kvinnors hälsa. För att stärka flickorna – både fysiskt och psykiskt – har de tagit initiativ till hälsokursen "Fit for life".

– Vi märkte att vi träffade ungefär samma ungdomar med komplexa hälsoproblem som de hade svårt att få hjälp med, säger Sara Malmvall, kurator på ungdomsmottagningen.

Redskap för förändring

I sin uppsökande verksamhet möter personalen unga kvinnor som inte själva tar initiativ till att söka hjälp. Många känner stark oro och stress inför vad som väntar i framtiden.

– Angered är ett område med stora sysselsättningsproblem. Många lider av psykisk ohälsa och har problem med övervikt, rökning och sömn. I vår hälsosatsning ger vi tjejer redskap att förändra sin hälsa genom information och fysisk träning, säger Sara Malmvall.

Hälsokursen vänder sig till unga kvinnor mellan 16 och 21 år och pågår under sex veckor. Gruppen består av omkring tio ungdomar som träffas två gånger i veckan. Inför kursstarten erbjuds de ett individuellt hälsosamtal.

Positiv respons

Utvärderingen av de två pilotomgångar som har ägt rum har varit positiv.

– Tjejerna uppskattar möjligheten att fråga om vad som helst och känner stöd i att ha kontakt med en grupp där de känner igen sig i varandras problem.

Nu fortsätter hälsosatsningen i Angered och den 4 september startar en tredje omgång av "Fit for life". Under den kommande terminen kommer träffarna även att äga rum under skoltid.