I en perfekt värld skulle det inte spela någon roll om patienten kom in på natten eller på helgen. Men flera tidigare observationsstudier har visat att det inte är så. Den så kallade "helgeffekten" innebär att dödligheten ökar utanför normal arbetstid och det är kopplat till hur bemanningen ser ut.

I den aktuella studien undersöktes 103 strokeavdelningar i England och över 50 000 patienter under perioden 1 juni 2011 till 1 december 2012.

Något förvånande visade det sig att läkartätheten inte påverkade mortaliteten i särskilt hög grad medan antalet sjuksköterskor spelade stor roll.

På helgerna gick det 1,5 sjukskötersketjänster på 10 patienter och på vardagarna 3. Den skillnaden motsvarar ett dödsfall extra per 25 patienter.

Bekräftar tidigare forskning

Studien bekräftar tidigare forskning som visar att sjukskötersketätheten påverkar patienternas risk att dö.

I vintras publicerades exempelvis en stor europeisk studie med svenska deltagare som visar att patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp har störst risk att dö om de vårdas på ett sjukhus där sjuksköterskorna har många patienter att ta hand om och lägre utbildning.

Vårdfokus har tidigare rapporterat om den så kallade Staffordskandalen då patienter vanvårdades till döds på ett sjukhus i nordvästra England och som bland annat ledde fram till förslag om att införa minimibemanning på sjukhusen.

Den nya studien, Associations between stroke mortality and weekend working by stroke specialist physicians and registered nurses, är ytterligare ett bevis på att en lag om minimibemanning behövs tycker Peter Carter som är chef för Royal College of Nursing.

– Studien bekräftar det vi redan vet, nämligen att bara med rätt antal sjuksköterskor som har rätt kompetens kan vi försäkra oss om att patienterna tas om hand med medkänsla och värdighet.