I går rapporterade Vårdfokus om en stor, internationell studie som visar att den svenska saltrekommendationen ligger för lågt. Livsmedelsverket vill att vi halverar intaget som i genomsnitt ligger runt 10-12 gram salt om dagen. Men studien hävdar tvärtom att det kan vara lagom.

Rekommendationen ändras inte

Nu svarar Livsmedelsverket på detta. Myndigheten tycker inte att vi ska börja salta maten mer och rekommendationen ligger kvar: högst 6 gram per dag. I ett pressmeddelande konstaterar Anette Jansson, dietist vid Livsmedelsverket, att studien är en observationsstudie som visar på samband och inte orsaker.

– Det finns ingenting som tyder på att det skulle vara skadligt att minska på saltet. Därför vill jag verkligen avråda den som i dag har ett lågt saltintag att börja salta maten extra, säger Anette Jansson.

Både den aktuella och tidigare forskningen visar att mycket salt är förknippat med högre blodtryck, vilket i sin tur ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och skador på njurarna.