Vid det första tillfället hade en person i Göteborg blivit påkörd och ambulansen larmades. Personalen försökte kontakta SOS Alarm för att få en vägbeskrivning. När de äntligen fick svar dirigerades de till fel plats. Den skadade fanns inne på en byggarbetsplats.

Polis hade inte larmats

Då de hittat patienten försökte ambulanspersonalen än en gång få kontakt med SOS Alarm för att höra om polis kallats till platsen. Men de fick inget svar. De ringde i stället 112 som svarade i Växjö och som i sin tur försökte nå SOS Alarm. Till slut blev de uppringda och fick veta att polis inte larmats.

Adressen fanns inte

Nästa dag var det dags igen. En ambulans skickades till en adress som inte fanns och det visade sig att SOS Alarm dirigerat bilen till Ale kommun i stället för till Lilla Edet.

Ambulanssjuksköterskan konstaterar i sin avvikelserapport att patienten och de anhöriga var irriterade då bilen äntligen kom. Sjuksköterskan skriver också att det inte är första gången de dirigeras fel.

Bristande lokalkännedom

Janne Kautto, ordförande i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, påpekar att det är ytterst sällan som det blir fel i dirigeringen.

– Men det händer och detta måste undvikas. Bidragande orsaker till brister i dirigeringen kan vara hög personalomsättning och att prioriteringen sker centralt av sjuksköterskor som inte alltid sitter på den närmsta centralen. Det kan i en nödsituation leda till missförstånd vid lokalisering av den drabbade. Till exempel finns samma gatunamn på flera orter nära varandra.

Om uppgifterna blir fel vid prioriteringen kan den som dirigerar ambulanserna på den lokala SOS-centralen inte veta om det är rätt eller fel adress eftersom det är olika personer som prioriterar och dirigerar ambulanserna.

– Det finns alltid en liten risk att det blir fel. Här måste inringaren vara tydlig och besvara de frågor som SOS-operatören ställer. Idag verkar det som att flertalet inringare inte vill svara på de frågor som SOS-operatören ställer för att kunna skicka rätt resurser till rätt plats.

Hur ska det problemet kunna lösas?

– Genom att verksamheten tar åt sig av avvikelserna som en lärdom och hitta de systemfel som uppkommer. Här måste vi alla hjälpas åt för att kunna hjälpa patienten, säger Janne Kautto.