Timmen mellan tolv och ett den 7 september intar Vårdvrål Sergels torg. Det blir förutom underhållning tal av sjuksköterskor, barnmorskor, sjuksköterskestudenter, brukare, hemtjänstpersonal och läkare.

– Även om vi som arrangerar har olika fokus är vi länkade till varandra för vi tycker alla att arbetsmiljön är bedrövlig, säger sjuksköterskan Sofie Guldbrand från Sjuksköterskor ryter ifrån, Nu har vi fått nog! som är en av arrangörsgrupperna.

Sjuksköterskor ryter ifrån startade som ett Facebook-initiativ i februari förra året och har nu 5 100 medlemmar som främst diskuterar, lättar sina hjärtan och delar artiklar.

Medarrangörer på manifestationen är också Hemtjänstupproret, Inte under 24 000, Socialistiska läkare och Barnmorskor för trygg och säker vård.

Vårdvrålet kräver:

  • tillräckliga och välprioriterade resurser
  • ett hållbart arbetsliv
  • personalinflytande

De anser att arbetsmiljön i vård och omsorg är direkt hälsofarlig i dag. Förutom fler vårdplatser, mer personal och högre löner kräver de fler trygga anställningar.

De vill ha förutsättningar som gör det möjligt att orka jobba heltid utan att slita ut sig, med tid i arbetsschemana både för pauser och för oförutsedda händelser.

De vill också få delta i de beslut som handlar om deras arbete och arbetsmiljö, i dag tas de flesta beslut över deras huvuden.