Det visar en studie på nära 2 000 vuxna överviktiga eller feta personer i Storbritannien som under en fyraårsperiod gick ner fem procent eller mer i vikt.

Deras fysiska hälsa påverkades märkbart i positiv riktning. Däremot kunde forskarna inte se några som helst positiva effekter på den deras psykiska mående.

Många blev nedstämda

Tvärtom ökade risken för att bli nedstämd eller deprimerad med mer än 50 procent. Det gällde även om de hade gjort andra förändringar av sin livsstil i syfte att förbättra hälsan eller minska livsstressen.

Tidigare studier visar tvärtom att humöret ofta blir bättre hos den som går ner i vikt. En möjlig förklaring som förs fram är att de har fått ett professionellt eller personligt stöd under tiden som de har deltagit i ett viktnedgångsprogram eller liknande, vilket inte var fallet för de personer som ingick i den aktuella studien vid University College i London.

Vill inte avskräcka

– Vi vill inte avskräcka någon från att försöka gå ner i vikt, vilket är enormt viktig för den fysiska hälsan. Men människor ska inte vänta sig att en viktnedgång omedelbart förbättrar allt här i livet, vilket ofta utlovas i reklamen för olika viktdieter. Man måste se realistiskt på det och vara förberedd på utmaningarna, säger läkaren Sarah Jackson som lett studien.