Det uppger Expressen, som fått sina uppgifter av idrottsministern Paul Kamara i Sierra Leone.

I slutet av förra veckan uppgav sjukskötersketidningen Nursing Standard att minst 14 sjuksköterskor avlidit som en direkt följd av den pågående ebolaepidemin i Västafrika. Men enligt Paul Kamara ska minst 32 sjuksköterskor ha dött bara i Sierra Leone.

– Regeringen bör ge oss den nödvändiga skyddsutrustningen för att skydda våra liv. Plastförkläden och handskar är inte tillräckliga, sade Senessie Margao på en av landets sjuksköterskeskolor, till Expressen.

Antalet döda i ebola blir för var dag större och större. Enligt Världshälsoorganisationens, WHO:s, senaste statistik från den 15 augusti har hittills 2 127 människor fått sjukdomen, varav 1 145 har dött.