Kikhosta börjar ofta som en förkylning med hosta och lätt feber. Men efterhand tilltar hostan och blir allt intensivare och barn kan få svårt att andas under en hostattack. Särskilt allvarlig är sjukdomen för spädbarn som ännu inte är vaccinerade.

Vaccinationsskyddet kommer först efter andra vaccinationen, men även fullvaccinerade barn har fått kikhosta, skriver landstinget i Gävleborg på sin hemsida och manar föräldrar och vårdpersonal att nu vara extra uppmärksamma på hosta hos barn.

Uppmärksammas igen

Under flera år har få fall av kikhosta rapporterats till Folkhälsomyndigheten, men i år har till exempel Östergötland rapporterat betydligt fler än tidigare år, hittills 25 fall. Biträdande smittskyddsläkaren Helena Hedbäck tror att det framför allt beror på att sjukdomen har uppmärksammats igen.

– Vi hade nästan glömt bort kikhostan sen vaccinet kom och inte tagit prover för det när barn kommit till vårdcentralen med hosta. Men i och med att det nu har uppmärksammats mer tror jag att vårdcentralerna tänker mer på det, säger Helena Hedbäck.

Folkhälsomyndigheten gick i början av sommaren ut med en uppmaning till vården och allmänheten att tänka på kikhosta vid långvarig hosta hos små barn eller deras omgivning. Tidigare i år dog ett litet spädbarn som var yngre än en månad i kikhosta.