Adia Benton är folhälsovetare och docent i antropologi vid Browns University i USA. På ett Sverigebesök i veckan lyfter hon fram vikten av att de ebolasmittade i Västafrika söker och får vård.

– Det handlar om att kontrollera saltbalansen och ge vätska, det kan innebära en blodtransfusion, men också att kontrollera blodtrycket, säger hon till SR Vetenskapsradion.

Adia Benton hänvisar till en italiensk studie från 2012 på patienter i väst som haft andra blödarsjukdomar, besläktade med ebolan, och som också saknat botemedel (se länk till höger).

Utan hopp

I Liberia och Sierra Leone har synen på ebola varit hopplös, den smittade har ingen chans att överleva oavsett vård och behandling.

– I början av epidemin var det enda man hörde "det finns ingen bot och det är en dödsdom", säger hon.

Adia Benton vill motverka den ryktesspridning som förekommer, där även rädsla för att sjukhus injicerar giftiga substanser finns med. I stället pekar hon på att ju fler som söker vård, desto lägre blir dödstalen.

I Socialstyrelsens handlingsplan för ebola i Sverige, ingår intensivvårdsbehandling med isolering, vätskeersättning samt blod- och trombocyttransfusioner.