Sedan några år finns ”Första hjälpen” som stöd vid psykisk ohälsa. Utbildningsprogrammet är på tolv timmar och riktar sig både till profession och till allmänheten. Nu visar forskare vid Lunds universitet att programmet är effektivt, en utvärdering publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Plos One. Det skriver Aktuellt om Vetenskap och Hälsa.

Inge hopp

Första hjälpen-programmet utvecklades ursprungligen i Australien och har spritt sig till ett 20-tal länder.

– Det handlar om att lära sig möta en människa och förmå honom eller henne att söka professionell hjälp, säger forskaren Lars Hansson. Rädsla och okunskap ska inte behöva leda till att man låter bli att hjälpa någon.

– Det är viktigt att inge hopp – så här dåligt som du mår just nu ska du inte behöva må. Om människor kunde ge första hjälpen vid psykisk ohälsa skulle man minska mycket lidande i samhället.

Allmänheten behöver ge stöd

Grunden för programmet är att allmänheten behöver hjälpa till mer med att stötta människor med psykisk ohälsa. Nästan alla drabbas av psykisk ohälsa någon gång i livet, eller känner någon som gör det.

– Om någon i din närhet drabbas av en psykisk kollaps – vad gör du då? De flesta känner nog att de inte har några verktyg för att hantera det och vänder kanske därför ryggen till den människan.

Studien genomfördes i samband med att anställda inom Västra Götaland utbildades i suicidprevention, men programmet syftar inte enbart till att minska risken att människor tar sitt liv.

– Det handlar om att lära sig möta människor med många olika slags psykiska besvär, allt från panikattacker till depression och missbruk.