Två dagar i rad i början av augusti dirigerades ambulansen i Västra Götaland till fel adresser. Vårdfokus skrev om händelserna tidigare i veckan. I det ena fallet sändes bilen till en gata med rätt namn men i ett annat samhälle.

Ledande frågor

– Det är ytterst olyckligt. Vi ser allvarligt på de tillfällen då vi dirigerat ambulanser till fel adress. En gång är en gång för mycket, säger Anders Klarström, presstalesman på SOS Alarm.

Han kan inte kommentera de två aktuella fallen medan utredningarna pågår, men säger att kartstöden ständigt uppdateras, och att felen mestadels uppstår i kontakten med den hjälpsökande.

– Oftast är orsaken att den som ringer inte vet var den är och att vi ibland har frestats att ställa ledande frågor utifrån en plats vi har hittat på kartan. Just för att risken är så stor att hamna på fel plats så ska vi inte ställa ledande frågor om det inte är absolut nödvändigt.

Lång svarstid

I Västra Götaland sker ambulansdirigeringen alltid i Göteborg, men den som positionssätter kan befinna sig på en annan SOS central.

Det andra fallet gällde en påkörd person i Göteborg. Även där sändes ambulansfordonet till fel adress. Påkörningen visade sig ha skett på en byggarbetsplats och ambulanspersonalen bedömde att det kunde röra sig om en arbetsplatsolycka.

Dels tog det lång tid innan ambulanspersonalen fick kontakt med ambulansdirigeringen, dels visade det sig att polis inte var utlarmad, skrev ambulanssjukvårdaren i sin avvikelserapport.

Informera andra

– Svarstiderna ska naturligtvis inte vara så långa som i det här fallet, men dessvärre blir det så ibland. Det är inte givet att vi ska larma polis. Om det är en trolig arbetsplatsolycka ska vi informera polisen, och om det kan finnas en fara i sammanhanget ska vi informera polisen och räddningstjänsten, liksom om ambulansen vill att vi ska larma dem, säger Anders Klarström.