Polio anses i stort sett utrotad, bara ett par hundra insjuknar i hela världen varje år. Men nu har forskare i Bonn och Gabon funnit ett muterat virus som i hög grad står emot poliovaccinet.

Överraskande höga dödstal 

Forskarteamet isolerade poliovirus från 209 personer som dog i den epidemi som drabbade Kongo 2010 då totalt 445 personer insjuknade. Dödstalet var överraskande högt vid det utbrottet, särskilt som hälften av de infekterade kom i håg att de hade vaccinerats med alla tre doser som ingår i vaccinationsprogrammet.

Det visade sig att viruset hade muterat och att antikropparna i vaccinet inte kunde blockera det muterade viruset. För att undersöka i vilken grad den nya patogenen, smittämnet, kunde kringgå immunsystemet rekryterade forskarna 43 läkarstudenter vid Bonns universitet till en studie.

Alla hade vaccinerats mot polio i barndomen och antikropparna i deras blod hade inga problem med att identifiera normalt poliovirus. Men immunreaktionen på det muterade viruset var mycket svagare.

Många skulle ha infekterats 

– Vi uppskattade att var femte, kanske så många som var tredje av våra testpersoner i Bonn kunde ha infekterats av det nya polioviruset, säger professor Christian Drosten på institutet för virologi vid universitetssjukhuset i Bonn, en av dem som lett studien.

Studien Robustness against serum neutralization of a poliovirus type 1 from a lethal epidemic of poliomyelitis in the Republic of Congo in 2010 är publicerad i tidskriften PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.