– Den nya potentiellt aggressivare formen av TBE-virus som vi har hittat är så klart oroande eftersom det kan leda till högre dödlighet och att människor blir sjukare, säger Magnus Johansson, forskare vid Örebro universitet och ledare för fästingprojektet som är ett samarbete mellan Södertörns högskola, Linköpings universitet, Umeå universitet och Länssjukhuset i Kalmar.

Flera varianter i samma fästing

Forskarna samlar in och undersöker fästingar i områden där de har rapporterats. De har också tagit emot blodfyllda fästingar som patienter lämnat in efter att ha blivit fästingbitna.

– Vi upptäckte att en blodfylld fästing vi fick in bar på flera olika varianter av viruset. Det har forskare bara sett i labb tidigare men nu vet vi att det existerar i naturen. Det ger oss viktig information om virusets livscykel, säger Magnus Johansson.

Hoppas på nya mediciner

Varje år smittas 200-300 personer av TBE i Sverige och viruset sprider sig till nya områden i landet.

– Vi människor är egentligen inte en naturlig värd för det här viruset. Det överlever i naturen genom att vara i balans med de naturliga värddjuren gnagare och fästingar. Det är viktigt med ny forskning som kan ge oss nya mediciner och bättre vaccin eftersom TBE är allvarligt och på uppgång, säger Magnus Johansson.

Viktigt protein

Att förstå TBE-virusets livscykel är viktigt för att kunna bekämpa det. I kartläggningen av livscykeln har Magnus Johansson bland annat undersökt ett protein som kallas NS5 och som är viktigt för replikeringen av viruset. Genom att NS5 blockerar delar av immunförsvaret kan TBE-viruset ta kontroll över värddjuret.

– Bakterier är ofta enklare att behandla, men virus interagerar med värden och lär sig snabbt att ta sig runt de hinder vi lägger i vägen. Vårt mål är att forskningen ska leda till nya antivirala läkemedel som blockerar viruset från att infektera cellen eller från att replikera sin arvsmassa i cellen, säger Magnus Johansson.

Forskningen har presenterats i den vetenskapliga tidskriften PLOSone, se länk till höger.