En ny nationell standard med krav för kvalitet inom äldreboenden och hemtjänst har tagits fram på uppdrag av Socialdepartementet. Bakom standarden står Swedish Standards Institute, SIS, och ett antal aktörer inom äldrevård och omsorg.

– Standarden kan användas till exempel av kommuner vid upphandling av omsorgstjänster för äldre, för att göra kvalitetsjämförelser eller för intern uppföljning och kvalitetsförbättring, säger Tuula Cammersand, projektledare på SIS.

Den nya standarden sammanfattar alla krav som finns i lagar och författningar inom omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering. Till och med den 15 september är det möjligt för alla att kommentera standarden på SIS webbsida.