Om en hotfull situation uppstår ska personal i psykiatrin kunna trycka på sina personliga larm så att kolleger kan komma till hjälp. Men det nya larmsystemet hos vuxenpsykiatrin i Lund visade sig vara opålitligt.

Blev utan hjälp

Avvikelserapporter visar att larmet vid ett tillfälle inte gick igång när en anställd attackerades av en patient, och vid ett annat släcktes det efter en signal. Personalen drog då slutsatsen att det var ett fellarm och den som behövde hjälp blev utan.

Det var på piva, den psykiatriska intensivvårdsavdelningen, där de sjukaste patienterna vårdas, som man upptäckte att larmet inte fungerade.

Tester som den ansvariga miljö- och säkerhetshandläggaren gjorde i juni visade att det inte utlöstes om den som försökte larma rörde en arm eller stod bakom en fåtölj. Enligt ett informationsbrev som skickades ut kunde det dröja upp till 15 sekunder innan larmet gick igång, skriver Sydsvenskan.

Fick inget veta

I väntan på att företaget som installerat larmet skulle åtgärda problemen uppmanades personalen att se över möbleringen, hålla dosan stilla när de trycker på larmknappen och inta positioner så att sensorerna får kontakt.

Efter midsommar höjdes känsligheten på sensorerna som ska fånga upp larmsignalerna och fler sensorer installerades där det fanns döda vinklar. Efter det har problemen försvunnit.

– Vi ser mycket allvarligt på det här. Ett larm ska ta 5 sekunder, inte 15. Det kan hända mycket på den tiden. Detta är en arbetsmiljöfråga där vi hade kunnat ha en bättre dialog med arbetsgivaren, men jag visste ingenting förrän tidningen ringde mig i fredags morse, säger Ywonne Björkman, Vårdförbundets skyddsombud i Lund till Vårdfokus.

Enklare system testas

Problemet tycks vara åtgärdat men ett annat kvarstår.

– Vi upptäckte av en slump att larmet inte fungerar på andra ställen på sjukhuset. Om till exempel en patient med självskada kommer till oss i psykiatrin måste vi först få en somatisk bedömning innan vi börjar vårda själen. Men larmet är inställt så att det bara fungerar på den arbetsplats där du jobbar. Det har vi börjat arbeta med nu i augusti, säger Ywonne Björkman.

Ett, enligt henne, enklare amerikanskt system testas nu på piva och på akutmottagningen i Malmö.