PSA-test vartannat år halverar risken att dö i prostatacancer, enligt de svenska delresultaten i en ny studie som publiceras i Lancet i dag. Men eftersom risken att behandlas i onödan är stor rekommenderas testet ändå inte till hela den manliga befolkningen.

Kraftfullt minskad dödlighet

– Det är helt uppenbart att män som går på organiserad PSA-testning minskar sin risk att dö i prostatacancer ganska kraftfullt. Nackdelen är att man hittar en hel del cancer som är relativt ofarlig men som behandlas eftersom det är svårt att avgöra hur farlig den är, säger Jonas Hugosson, professor i urologi och en av huvudförfattarna i den så kallade ERSPC-studien (se länk till höger).

Dödligheten i prostatacancer minskade med 27 procent i genomsnitt hos män i de europeiska länder som medverkade i studien. De svenska siffrorna var ännu bättre, 50 procent – till stor del tack vare att männen testades vart annat år i stället för vart fjärde.

Samtidigt uppskattas omkring 40 procent av de upptäckta prostatacancrarna vara av beskedligare sort, där dödsfall sannolikt hade inträffat av någon annan orsak innan cancern hade gett symtom.

Alla får testa sig

– Behandlingen för de här tidigt upptäckta fallen blir oftast operation, med stor risk för impotens och i vissa fall även inkontinens. I rutinsjukvård är det mannens eget individuella beslut om han vill PSA-testa sig eller inte. Alla har rätt att göra det.

– Det vi kan och ska göra i dag är att ge välbalanserad information om fördelar och nackdelar med testet. Mer utveckling behövs innan vi kan rekommendera alla män att lämna PSA-prov, säger Jonas Hugosson.

MR-kamera lovande metod

Forskarna i ERSPC-studien betonar behovet av ytterligare forskning, och lyfter fram undersökning med MR-kamera som en lovande metod.

– Vi tror att MR-kamera som komplement vid förhöjt PSA-prov är framtiden. I Göteborg startar vi nu en studie på 40 000 män, säger Jonas Hugosson.