Sjuksköterskan arbetar på en privat vårdenhet i Skåne och berättade själv för en kollega att hen skrivit ut läkemedel till sig själv. Kollegan kontaktade verksamhetschefen som konfronterade sjuksköterskan.

Sjuksköterskan berättade då att hen gått in på olika läkares expeditioner när dessa var inloggade men inte på plats. Via deras datorer skrev hen ut elektroniska recept till sig själv på sömnmedel och smärtstillande tabletter.

Efter att ha hämtat ut läkemedlen på apoteket makulerade sjuksköterskan recepten så att de inte skulle synas i hens journal.

Enligt arbetsgivaren har bevis i form av loggar från datorsystemet visat att sjuksköterskan har skrivit ut minst 41 falska recept.

Händelsen är polisanmäld och anmäld till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Sjuksköterskan är sedan början av augusti sjukskriven och tagen ur tjänst.