Sjuksköterskans ansvar är att vara stark inför patienten, anser sjuksköterskestudenterna i en ny studie. Samtidigt är många av dem oförberedda och oroliga inför samtal om döden.

Det är forskare vid Sahlgrenska akademin som har intervjuat 222 sjuksköterskestudenter vid Göteborgs universitet, högskolan i Skövde och Ersta Sköndal högskola om deras tankar kring att vårda döende patienter.

Frågor om hur de stöttar

Frågorna har också handlat om hur de stöttar och samtalar med döende patienter och svaren visar att tanken på döden är obegriplig och skrämmande för många.

– En del anser att det är naturligt att prata om den, andra att döden är det värsta som kan hända och har svårt med tanken på att behöva prata om den, säger Susann Strang, forskare vid Sahlgrenska akademin.

En krock med idealbilden

Hon anser att studien visar att studenternas idealbild av hur en kompetent sjuksköterska ska vara skiljer sig från deras egen verkliga situation.

– Frågorna om död och döende handlar mycket om studenternas egen rädsla och brist på erfarenhet, samtidigt som de har hårda krav på sig själva att vara goda vårdare.

Susann Strang anser att utbildningarna har en viktig uppgift i att vara mer aktiva med att erbjuda osäkra studenter utbildning, handledning och stöd.