I går presenterade socialdemokraterna ett av sina viktigaste vallöften, sjukvårdslyftet. Här finns en satsning på 5000 traineejobb för unga, som ska få chansen till jobb och utbildning i vården. Detta beräknas kosta 700 miljoner kronor.

Socialdemokraterna vill också lägga drygt 200 miljoner kronor på 700 fler platser på sjuksköterskeprogrammen, 600 fler platser på specialistutbildningar och 250 fler platser på barnmorskeprogrammen.

Det viktigaste saknas

– Det är bra med utökade utbildningsplatser och att det finansieras, säger Ann Johansson, Vårdförbundets vice ordförande.

Men hon är djupt kritisk till att socialdemokraterna vill ge sjuksköterskor som specialistutbildar sig studielön i stället för en fullt betald utbildningsanställning, enligt Vårdförbundets förslag om akademisk specialisttjänstgöring.

– Det är en av Vårdförbundets viktigaste frågor inför valet, säger hon.

Oklara besked om ersättning

Socialdemokraterna har tidigare sagt att de kan tänka sig en nationell utbildningslösning för att få bukt med bristen på specialistsjuksköterskor. Men lovar nu endast att sjuksköterskor, i landsting och regioner där socialdemokraterna styr efter valet, ska erbjudas studielön under specialistutbildningen.

Vårdförbundet i Skåne, som var på plats när socialdemokraterna presenterade sitt sjukvårdslyft på universitetssjukhuset i Malmö, ställde frågor om hur mycket pengar en studielön skulle motsvara men fick inget tydligt svar, berättar Ann Johansson.

Vem ska handleda?

Hon tycker det är positivt att få in fler ungdomar i vårdyrken, men ser problem med socialdemokraternas förslag om traineeplatser. Det gäller att hitta unga som är genuint intresserade. Även som trainee måste du ha grundläggande kunskaper och kompetens innan du kommer in i vården. Och vem ska handleda dessa oerfarna unga när det i dag inte ens finns tillräckligt med handledare till sjuksköterskor och annan vårdpersonal under utbildning, frågar hon sig.