Arbetssituationen blev kaotisk på flera avdelningar på Gävle sjukhus i sommar – trots att personalen flaggade för sina chefer redan innan sommaren att de inte trodde att organisationen skulle fungera.

– Det är ohållbart! Vi är helt enkelt underbemannade. Vi hinner inte ge patienterna den omvårdnad de behöver eller utföra alla de undersökningar och provtagningar som läkarna ordinerar, säger Helen Hosseini, sjuksköterska på hematologiavdelningen.

Stormöte om sommaren

På tisdagen var det stormöte där personalen på lungavdelningen, strokeavdelningen och hematologi-njur-gastroavdelningen lyfte fram situationen för Vårdförbundet och för chefer på olika nivåer.

– Arbetsbelastningen är inte acceptabel. Personalen jobbar dubbla skift och hinner inte ta rast, och trots det känner de inte att de hinner arbeta patientsäkert, säger Ulrika Nilsson, avdelningsordförande vid Vårdförbundet i Gävleborg.

Antalet vårdplatser på avdelningen för njursjukvård, hematologi och gastroenterologi skars ner från 26 till 13 platser inför sommaren. Men antalet patienter har inte minskat i samma omfattning.

– Vi har patienter i korridoren varje dag, just i dag är det fyra stycken. Två sjuksköterskor har hand om 18-19 patienter, det mäktar vi inte med. Jag har jobbat i här i åtta somrar, men den här har varit den värsta, säger Helen Hosseini.

Flera har sagt upp sig

Hon beskriver hur kollegor står i medicinrummet och gråter, och att några patienter har råkat så pass illa ut att personalen skrivit avvikelserapporter. Både hon själv och flera kollegor har beslutat sig för att söka sig bort.

Divisionschefen Roger O Nilsson var med på mötet med Vårdförbundet. Han ser en betydande del av lösningen i ett fortsatt arbete med rutiner. Men Helen Hosseini tror inte att det räcker.

– Vi har jobbat jättemycket på att förbättra våra rutiner och att göra dem så optimala som möjligt. Men vad hjälper det när vi är underbemannade?

Att vårdtyngden är särskilt hög den här sommaren beror till stor del på kommunerna, enligt Roger O Nilsson.

– Patienterna stannar kvar längre på vårdavdelningarna eftersom kommunen inte tar hem dem lika snabbt som tidigare. Det blir mitt ansvar att prata med Gävle kommun, säger han.

Svårt att anställa fler

När det gäller bemanningen ser han däremot begränsade möjligheter att anställa fler.

– Vi kan inte anställa hur många människor som helst, utan måste använda de resurser vi har så klokt som möjligt. Vi ska till exempel se över hur bemanningen är fördelad över dygnet, och om andra personalkategorier kan ta över arbetsuppgifter från sjuksköterskorna.

Ulrika Nilsson betonar att Vårdförbundet inte är nöjt innan medlemmarna har en dräglig arbetsmiljö, kan arbeta patientsäkert och känner att de vill vara kvar i yrket.

– Det är en stor utmaning, men känslan efter mötet är att vi kan nå en hel del framsteg, säger hon.