Svaret på begäran om redovisning av den framtida bemanningen är för allmänt hållet. Däremot är det bra att det framkommer att företaget avser att sätta sig ner tillsammans med huvudskyddsombudet och utforma en handlingsplan.

Detaljer saknas

– Svaret innehåller inte de detaljer vi efterfrågade, säger Mats Runsten, avdelningsordförande vid Vårdförbundet i Skåne.

I svaret skriver Falck Ambulans AB bland annat att företagets planering och framförhållning i rekryteringsläget är god, att det inte har avsikt att använda extra övertid, och att eventuella vakanta arbetspass ska lösas genom inringning av timanställda.

– Vi vill se en mer detaljerad redovisning. Det har ju varit en ständig övertidsproblematik det senaste året, och dessutom behöver huvudskyddsombudet en detaljerad insyn för att kunna vara med och utforma handlingsplanen.

En ytterligare skrivelse

Förutom det allmänt hållna svaret har Falck Ambulans AB skickat ännu en skrivelse till Vårdförbundet. Företaget vill diskutera agerandet hos den förtroendevalde som skickade begäran om åtgärder.

– Vi anser att skyddsombudets begäran om åtgärder är högst rimliga, och förväntar oss ett svar i enlighet med den begäran vi skickade tidigare.

– Det är ett skyddsombuds både rättighet och skyldighet enligt lagen att skriva en begäran om åtgärder vid bedömningen att flera personer till exempel kommer att passera 200 timmars övertid.

Vårdfokus har sökt Falck Ambulans AB för en kommentar.