Laserljuset riktas mot handflatan, passerar genom hudens celler och fångas delvis upp av sockermolekylerna. Genom att mäta hur mycket av laserljuset som absorberas av sockermolekylerna går det att räkna ut blodsockerhalten i blodet – utan att behöva sticka sig i fingret.

Utveckling

Tekniken har tagits fram vid det amerikanska universitetet Princeton School of Engineering and applied science.

– Vi arbetar hårt för att ta fram tekniska lösningar och skapa verktyg för människor att använda i sitt dagliga liv, berättar Claire Gmachl, en av forskarna bakom projektet, i en artikel på universitetets hemsida.

Mer att göra

Innan tekniken går att börja använda krävs mer arbete. Forskarnas främsta uppgift nu är att krympa den kvantkaskadlaser som används vid mätningen till en mer rimlig storlek, för att den nya blodsockermätaren ska bli användbar inom vården och i framtiden i diabetikers vardagsliv.

Enligt forskarna är lasermätaren i sin nuvarande form tillförlitlig i mätresultaten till 84 procent.