Att diabetesläkemedlet metformin tycks skydda mot cancer och hjärt-kärlsjukdomar är känt. Nu visar forskare från Cardiff University i Storbritannien att diabetesläkemedlet också förlänger livet och minskar risken för personer med förstadier till typ 2-diabetes med en tredjedel.

Metformin är förstahandsval vid typ 2-diabetes i både Europa och USA.

Omfattande studie

I studien jämförde forskarna överlevnaden bland en grupp patienter med typ 2-diabetes som fått metformin med en grupp patienter som fått en annan diabetesmedicin, sulfonylurea. De två grupperna jämfördes också med en likvärdig grupp personer som inte hade diabetes.

Människor som utvecklat typ 2-diabetes lever i snitt åtta år kortare än sin annars förväntade livslängd. Men det visade sig att de patienter som behandlades med metformin hade en signifikant längre överlevnad än de personer som inte hade diabetes.

Patienter som behandlades med sulfonylurea hade genomgående en sämre överlevnad.

Studien omfattar 180 000 personer och är publicerad i Diabetes, Obesity and Metabolism.