Flera hundra personer saknar ström, skolor hålls stängda, ett äldreboende har utrymts och vårdcentralen kan inte ta emot patienter.

Kraftiga skyfall har orsakat ett katastrofläge i halländska Getinge. Efter att vattennivåerna stigit kraftigt i Nissan och Ätran svämmade Suseån, som går genom Getinge, över på förmiddagen i dag.

Enligt SMHI väntas mer regn under dagen och Räddningstjänsten varnar för att läget kan förvärras ytterligare.

Vårdcentralen i Getinge hänvisar tills vidare patienterna till vårdcentralens filial i Harplinge.