Läkemedelssubstansen ZMapp kan vara en lovande behandling mot ebola. En sjuksköterska och en läkare som fått preparatet i Liberia har blivit klart bättre, meddelar Världshälsoorganisationen, WHO, i dag.

En andra läkare som fått läkemedlet är fortfarande allvarligt sjuk, men har blivit bättre sedan behandlingen inleddes.

I USA har de två amerikaner som smittades med ebola i Västafrika, och som transporterades hem till USA för vård och behandling med ZMapp, nu friskförklarats och lämnat sjukhuset. Att de fått vård på ett sjukhus i toppklass kan ha påverkat tillfrisknandet, enligt USA Today. Den spanska präst som fördes till Spanien för behandling avled dock.

Tillgången på ZMapp är mycket begränsad, enligt tillverkaren. Än så länge är antikroppsbehandlingen inte godkänd som läkemedel, utan befinner sig under utveckling och har endast testats på djur.

WHO ska ha ett möte med expertis för att diskutera möjliga behandlingar mot ebola i början av september, och då även se om produktionen av de mest lovande läkemedelssubstanserna kan öka.

Enligt WHO:s senaste siffror har 2 473 personer smittats och 1 350 dött i utbrottet av ebola i Västafrika.