Det är forskare vid Karolinska Institutet som sett det här sambandet i en aktuell studie: Att det finns en tydlig koppling mellan antalet besökare på regionala webbsidor med medicinsk information och hur många patienter som besöker närmsta akutmottagning nästkommande dag.

Webbstatistik borde därför kunna användas i planeringen av arbetet på akutmottagningar, menar forskarna, eftersom det ger en signal om hur stor patientanstormningen kommer att bli.

– I framtiden kan det här leda till att vi kan skapa en modell för att förutse besök på akuten och bättre matcha personalstyrkan med patientvolymerna, säger Andreas Ekström, läkarstudent och en av forskarna bakom studien.