Som Vårdfokus tidigare berättat har forskarna Anders Ivarsson Westerberg och Anders Forsell nyligen gett ut boken Administrationssamhället, som handlar om hur den administrativa bördan på senare år har ökat påtagligt för många som arbetar inom den offentliga sektorn. Boken bygger på svenska och internationella studier.

Nu vill de gå ett steg vidare och försöka ta reda på hur du som enskild sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska inom offentlig sektor upplever all administration som förekommer i ditt jobb och som du kanske anser är onödig eller allt för tidskrävande.

Det kan handla om allt från meningslösa eller omständliga procedurer, till krånglande it-system och dokumentation.

Som berättare har du rätt att vara anonym, men de ser helst att du talar om vilken slags verksamhet det handlar om och vilket yrke eller funktion du har.

Berättelserna ska ingå i ett forskningsprojekt som går under arbetsnamnet "Begravd i papper" och kan senare komma att sammanställas och publiceras på webben eller i tryckt form i samband med att forskningsresultaten presenteras.