– Det är jätteroligt. Men nu gäller det att inte släppa taget.

Det säger sjuksköterskan Elisabeth Wicklén som är vårdenhetschef vid en av de mest drabbade avdelningarna på Gävle sjukhus, den för övre gastrologi.

Utbrottet startade i september förra året, med en patient som vid en kateterodling visade sig bära på en speciell stam av vancomycinresistenta enterekocker. Sedan dess har minst 295 patienter smittats av samma VRE-stam.

Blåst faran över

Men nu har såväl smittskyddsläkaren som tillförordnade hälso -och sjukvårdsdirektören offentligt gått ut och blåst faran över.

Kirurgiska, medicinska och ortopediska avdelningar har drabbats mest, men smittan har i princip funnits över hela sjukhuset och i vissa fall spridits vidare till sjukhusen i Bollnäs och Hudiksvall.

– Vi har fått vända upp och ner på allting, säger Elisabeth Wicklén och ger en eloge till personalen som hon tycker har tagit ett stort ansvar.

Många olka åtgärder

Hon nämner en rad olika åtgärder som nu äntligen gett resultat. Exempelvis har antalet städtimmar fördubblats, checklistor har införts, alla tygmöbler har fått konstläder och varje månad kontrollerar speciella hygienombud följsamhet till hygienrutinerna bland medarbetarna.

Samtidigt betonar hon vikten av att alla på sjukhuset har varit med på noterna.

– Det räcker ju inte att vi städar mer och håller på rutinerna om man inte också gör det på exempelvis akuten där 80 procent av våra patienter kommer ifrån, eller på röntgen och operation.

Svårt att nå alla

Svårast tycker hon att det har varit att nå alla. Vid varje skiftbyte har problematiken med VRE tagits upp. Men med 40 anställda plus studenter från sjuksköterske- och undersköterskeutbildningarna och nya AT-läkare har det ibland varit knepigt att få alla att ta till sig nödvändig kunskap och information.