Det var dagarna före jul som ebolavirus av misstag överfördes till ett mindre säkert labb för provtagning, skriver Washington Post. Misstaget skedde vid CDC, Centers for Disease Control and Prevention, i Atlanta, USA.

En laboratorieanställd som hanterade provet ska nu stå under övervakning i tre veckor, men ännu har inga symtom på ebolasmitta visat sig.

Från början fruktade man också att ett dussin andra personer som senare befann sig i rummet kunde ha smittats, men enligt ledningen för laboratoriet är det osannolikt att någon av dem har drabbats.

Vid CDC:s säkerhetslaboratorium i Atlanta hanteras extremt smittsamma ämnen för forskning och provtagning och säkerhetsföreskrifterna är rigorösa. Trots det verkar misstag på grund av den mänskliga faktorn inte kunna förhindras helt och hållet. I somras utsattes anställda för livsfarliga mjältbrandsbakterier efter ett misstag i hanteringen. Dock insjuknade ingen den gången.

Incidenterna vid säkerhetslaboratoriet betraktas som mycket allvarliga och misstagen utreds nu grundligt. Laboratoriet där ebolasmittan hanterades har sanerats två gånger och därefter stängts.