Det visar en avhandling som gjorts av Veronika Fridlund vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet.

Ungdomar och unga vuxna som haft sexuella relationer under en period av tolv månader har fått svara på ett antal frågor om hur de skyddar sig.

Urvalet är begränsat. Datainsamlingen har bland annat skett på nio ungdomsmottagningar i Västra Götaland, dit de unga kom för att testa sig mot sexuellt överförbara sjukdomar.

  • 99 procent hade haft vaginalsex.
  • 90 procent hade haft oralsex.
  • 42 procent hade haft analsex.

Av dem som hade haft analsex med en tillfällig partner uppgav 77 procent att de vid dessa tillfällen inte hade använt kondom.

I sin avhandling visar Veronika Fridlund att det oftast är kvinnorna som tar initiativet till kondom men att männens ovilja segrar.

Veronika FridlundVeronika Fridlund.

– Män måste involveras i preventionsarbetet. För att öka deras ansvarstagande måste vi börja i en tidig ålder med att stärka deras självkänsla, vilket innefattar att ta ansvar både för sig själva och för andra individer. Det är svårt att bry sig om andra om man inte bryr sig om sig själv, säger hon.