Bilden av mrsa som "vår tids spetälska" målas upp i en i en avhandling som hygienssjuksköterskan Eva Skyman vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg nyligen lagt fram.

I enkäter och efterföljande intervjuer med mer än 200 mrsa-smittade framträder en stark känsla av att många känner sig stigmatiserade och utsatta. Ett svar som upprepades av många är att information om hur mrsa smittar och hur farlig bakterien är ofta är motsägelsefull eller saknas helt.

Många upplever också att vårdpersonal de mött varit såväl rädda som okunniga om smittan.

Eva SkymanEva Skyman.

– Dessa upplevelser gör att patienterna själva tar ett stort ansvar för att inte smitta andra även utanför vårdmiljön, säger Eva Skyman.

Personal med vana att vårda smittade, exempelvis på infektionsklinikerna, upplevs generellt som mer välinformerade och kunniga om smittan.

– Det skapar trygghet och lindrar patientens känsla av att vara kränkt, säger Eva Skyman.