Trots att kommuner och landsting lovat att jobba för att öka utrymme mellan de lägsta och de högsta lönerna är det nästan omöjligt för Vårdförbundets offentliganställda medlemmar att göra någon ordentlig lönekarriär.

Enligt löneavtalet med Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska lyckade prestationer och arbetsinsatser visa sig på lönekontot. Specialistkunskap och kompetens ska belönas. Detta är viktigt för att öka motivationen, utveckla vården – och behålla personal. Men verkligheten ser annorlunda ut.

Små skillnader

Fortfarande verkar det spela liten roll för din löneutveckling hur mycket du anstränger dig och presterar, visar statistik som Vårdfokus tagit fram.

Sedan det sifferlösa avtalet trädde i kraft för drygt tre och ett halvt år sedan har Vårdförbundets yrkesgrupper haft genomsnittliga löneökningar på mellan 3,1 och 3,9 procent per år. Det här är bra siffror jämfört med andra på arbetsmarknaden, enligt Vårdförbundets förhandlingschef Kerstin Persson. Däremot har lönespridningen inom de olika yrkesgrupperna utvecklats väldigt lite.

Röntgensjuksköterskor sticker ut

Bland röntgensjuksköterskorna är skillnaden mellan de lägsta och de högsta lönerna störst. Det här är också den yrkesgrupp där lönespridningen utvecklats mest på senare år. Röntgensjuksköterskorna är en liten grupp med tydlig specialisering, som kan vara lättare för arbetsgivaren att värdera, tror Kerstin Persson.

I den stora gruppen sjuksköterskor har det hänt betydligt mindre med lönespridningen. Trots att specialistkunskap ska ge högre lön enligt det gällande avtalet har allmänsjuksköterskorna haft minst lika bra procentuell löneutveckling som sina kolleger som är specialister, visar statistiken.

Krav på förändring

Kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor är kända, eller ökända, för att ha ett litet spann mellan de lägsta och de högsta lönerna jämfört med andra branscher som kräver likvärdiga akademiska utbildningar.

– För att arbetsgivarna ska kunna rekrytera måste det till en lönekarriär för de akademiskt utbildade kvinnorna i offentlig sektor, säger Kerstin Persson.

Frågan är bara hur det ska gå till.