Flera landsting och regioner har redan börjat annonsera efter vikarier till vården nästa sommar. Och på de flesta håll är planeringen i full gång.

Skaraborgs sjukhus är en av många arbetsplatser som hade en extremt tuff sommar 2014, med mycket övertid och uppskjutna semesterveckor. Den totala kostnaden det blev 15 miljoner kronor.

Behövs färre vikarier

Inför nästa sommar har sjukhusledningen beslutat att införa tre semesterperioder inom hela verksamheten, berättar sjukhusdirektören Lars Johansson för Mariestads-Tidningen.

– Det gör att vikariebehovet minskar rejält. Dessutom är en större andel van personal i tjänst, vilket är en fördel för alla. Det är ett sätt att ta ansvar för patientsäkerheten och att personalen inte slits ut, säger Lars Johansson till tidningen.

Vårdförbundet kritiskt

Tre semesterperioder har tidigare testats vid sjukhuset i Lidköping, men nu kommer det att införas på Skaraborgs sjukhus alla enheter i Skövde, Falköping, Mariestad och Lidköping.

Vårdförbundet anser att ledningen har gått för fort fram och har förklarat sig oenig med beslutet och påpekat att förbundets medlemmar inte vill tvingas till att ta sin semester tidigt eller sent på sommaren.