Studenter som läser till sjuksköterska och läkare är bäst på att komma i mål med sina studier, visar en undersökning som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gjort.

Examen hägrar

Att studenterna på yrkesexamensprogrammen tar flest poäng är inte så konstigt eftersom deras blivande yrken kräver legitimation och då är det extra viktigt fixa sina studier, konstaterar utredaren Håkan Andersson.

I genomsnitt klarar svenska studenter 80,5 procent av de högskolepoäng de är registrerade för. För sjuksköterskestudenter är motsvarande siffra 94 procent.

Stora skillnader

Men det finns skillnader mellan lärosätena. Läsåret 2011/2012, som undersökningen utgår från, toppade sjuksköterskestudenterna på Högskolan i Halmstad poängligan. Här tog studenterna på sjuksköterskeprogrammet 98 procent av de poäng de var registrerade för.

I botten samma år låg Sophiahemmet högskola. Här klarade studenterna 89 procent av poängen.

Hela listan finns i faktarutan till höger.

Mot trenden

Inom högskolan i stort har en negativ trend brutits och studenterna har blivit bättre på att klara sina poäng. Men sjuksköterskestudenterna går efter två års positiv utveckling emot den trenden och tar istället något färre poäng än tidigare, visar UKÄ:s undersökning.

Kvinnor presterar bäst

Under sökningen visar också...

... att kvinnor är bättre på att avsluta sina studier än män.

... att konstnärliga program, tillsammans med yrkesexamensprogrammen, toppar poängligan.