Unga vars könsidentitet inte stämmer överens med födelsekönet mår bättre om de snabbt får kontakt med specialistteam inom vården. Det anser Socialstyrelsen som har tagit fram rekommendationer om vård till unga personer med könsdysfori.

Skillnaderna i vilket stöd landsting och regioner erbjuder ungdomar med könsdysfori är stora och målet med rekommendationerna är att göra vården mer jämlik.

För få specialistteam

– Vi vet att vården bör ske i specialistteam och att det finns för få sådana. I dagsläget finns ett i Stockholm och ett par är under utveckling i Skåne och i Västerbotten. Vi önskar fler team och mer kunskap bland vårdpersonal inom primärvård och på ungdomsmottagningar som först möter ungdomarna, säger Maria Bodin, utredare på Socialstyrelsen.

En sammanställning som har gjorts av handläggarna på myndigheten visar att ungdomar med könsdysfori är en utsatt grupp med sämre psykisk hälsa än andra ungdomar.

- Därför är det viktigt att de snabbt får kontakt med specialistteam som ger stöd och behandling.

Även tillgång till pubertetsbromsande hormoner, röstbehandling och hårborttagning kan få ungdomarna att må bättre.

Trakasserier är vanliga

Unga med könsöverskridande uttryck möts ofta av okunskap, och trakasserier i skolan är vanligt.

– Oroliga föräldrar kan även de vara i behov av råd och stöd i en omtumlande situation. Stöd från föräldrar eller vårdnadshavare har visat sig ha stor betydelse för barnets psykiska hälsa, säger Maria Bodin.