Vad är avtalsrådet?
Avtalsrådet är något som Vårdförbundets kongress fattade beslut om i våras. Avtalsrådet kommer att bestå av en grupp demokratiskt valda medlemmar som ska fungera rådgivande till förbundsstyrelsen i frågor som rör nationella kollektivavtal, exempelvis stora uppgörelser om löner och andra kollektivavtalade villkor som Vårdförbundet förhandlar fram med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och andra arbetsgivarorganisationer.

Hur många nomineringar har kommit in?
38 föreslagna namn, från Skåne i söder till Norrbotten i norr, finns att väja mellan nu när nomineringstiden gått ut. De nominerade är presenterade på Vårdförbundets hemsida.

Vad händer nu?
Valberedningen har börjat intervjua alla nominerade för att kunna komma med ett förslag till Vårdförbundets högst beslutande församling, kongressen.

Hur väljs representanterna till avtalsrådet ut?
Valet kommer att ske mellan den 3-10 februari via en webbomröstning. Alla ordinarie kongressombud (190 personer) plus förbundsstyrelsen (11 personer) kan rösta. Är du medlem och vill påverka beslutet, kontakta ditt lokala kongressombud och uttryck din åsikt. Avtalsrådet ska bestå av tolv medlemmar varav tio väljs av kongressen. Två får förbundsstyrelsen välja att ta in beroende på vilket avtal som ska diskuteras.

Här kan du läsa mer om vad vi skrivit om avtalsrådets uppdrag.